Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Μικρές μνημονιακές ιστορίες τύχης στον ΟΠΑΠ


Ο επιχειρηματίας Γ. Συγγελίδης πρώην σύζυγος της Μιλένας Αποστολάκη, έδωσε χορηγία στην ΑΕΚ του Μελισσανίδη παρότι Ολυμπιακός και πρώην πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

Ο Μελισσανίδης, ιδιοκτήτης της ΑΕΚ εδώ και λίγο καιρό, πρόκειται να εξαγοράσει τον ΟΠΑΠ με το ΤΑΙΠΕΔ να του παραχωρεί το 33,3% των μετοχών, αφήνοντας ύποπτα εκτός συμφωνίας το 1% επιπλέον που κατέχει το δημόσιο. Η Emma Delta ανέδειξε ως μοναδικό εμπόδιο της εξαγοράς του ΟΠΑΠ τη θυγατρική εταιρία των λαχείων και το καταστατικό της.  Όμως, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, πέραν αυτού, ήθελε το 33,3% από το κράτος διαφορετικά, έστω και μία μετοχή παραπάνω να έπρεπε να εξαγοράσει από το ΤΑΙΠΕΔ, θα έπρεπε να υποβάλλει προσφορά καταβάλλοντας «δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα» ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως προβλέπει και ορίζει ο νόμος 3461/2006 (ΦΕΚ 106/Α'/30.5.2006) που στο άρθρο 7 αναφέρει:

1. Κάθε πρόσωπο, το οποίο αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες και, λόγω της από­κτησης αυτής, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το πρόσωπο αυτό, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, υπερβαίνει το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιω­μάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας, υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την απόκτηση αυτή, να απευθύνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύ­νολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας καταβάλλοντος δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9. Την ίδια υποχρέωση υπέχει και κάθε πρόσωπο που κατέχει περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) χωρίς να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας και το οποίο αποκτά μέσα σε δώδεκα (12) μήνες, άμεσα ή έμμεσα, απευθείας ή σε συνεννόηση με άλλα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό, κινητές αξίες της υπό εξα­γορά εταιρείας οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό ανώτερο του τρία τοις εκατό (3%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας. Η υπο­χρέωση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει εάν ο προτείνων έχει ήδη προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Όσο για το «δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα» αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 του ίδιου νομοσχεδίου όπου διαβάζουμε:

4. Σε περίπτωση υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, ως εύλογο και δίκαιο αντάλλαγμα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 7 θεω­ρείται τίμημα σε μετρητά ανά μετοχή το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο:
α) από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, ούτε
β) από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέ­κτησε, κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγού­νται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση, κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της δημό­σιας πρότασης.


Έτσι το ΤΑΙΠΕΔ, αθόρυβα, «έσπρωξε» στην αγορά τον απαραίτητο αριθμό μετοχών (σε ποιους και σε ποια τιμή;) ώστε το μερίδιό του να πέσει στο 33,3%. Όλα αυτά στις 18 Ιουλίου. Η εξαγορά, λοιπόν, θα προχωρήσει ανεμπόδιστα το Σεπτέμβριο.Ο Γ. Συγγελίδης, τώρα, που έδωσε τη χορηγία της Lancia στην ΑΕΚ, είναι ιδιοκτήτης του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο ΟΠΑΠ, το οποίο κτίριο, με τη σειρά του, είχε κριθεί ανεπαρκές και ασύμφορο για την εταιρία για διάφορους λόγους. Βασικότερος αυτών, το υπέρογκο (και άγνωστο ακριβές) ενοίκιο, που πολλοί υποστηρίζουν ότι το ετήσιο ύψος του ανέρχεται στο ποσό των 22 εκατομμυρίων ευρώ! Ποσό που θα έκλεινε την τρύπα του ΕΟΠΥΥ, για παράδειγμα, ο οποίος αφήνει ακάλυπτους ασφαλισμένους και γιατρούς! Άρα, αν ο ΟΠΑΠ μεταφερόταν σε δικό του κτίριο (η αρμόδια επιτροπή είχε καταλήξει σε ένα δημόσιο κτίριο) ή φθηνότερο και εξυπηρετικότερο κτίριο θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ποσό τέτοιο ώστε να κλείσει η τρύπα του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας.

Ο ΟΠΑΠ, όμως, ανανέωσε το συμβόλαιο παρά την αντίθετη εισήγηση της επιτροπής.

Θα αναρωτηθεί τώρα κάποιος διαβάζοντας. Γιατί να μην κάνει χορηγία ο Συγγελίδης στην ΑΕΚ;


Πόσους μεγάλους επιχειρηματίες ή μεγάλες εταιρίες γνωρίζετε να έχουν κάνει χορηγία σε ομάδα Γ κατηγορίας; Και, εν πάση περιπτώσει, τα κουβάρια διαπλέκονται κάπως περίεργα μέσα στο κτίριο του ΟΠΑΠ και όσο καλόπιστος κι αν είναι κανείς δικαίως αναρωτιέται και αμφισβητεί το διαφανές της όποιας συμφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου