Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Χαμηλή η στάθμη της τεχνοκρατικής γνώσης του έλληνα Νομοθέτη σύμφωνα με δικαστική απόφαση!

Έξι εργαζόμενοι του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου δικαιώθηκαν στην προσφυγή τους έναντι της –ακόμα τότε- ΕΡΤ Α.Ε. με τον δικαστή στο σκεπτικό της απόφασης να κατακεραυνώνει τον Νομοθέτη μιλώντας για ανύπαρκτη ποιότητα νομοθεσίας και χαμηλή  στάθμη  τεχνοκρατικής γνώσης του!

Στις 14 Μαΐου 2012, έξι εργαζόμενοι του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη διεκδικώντας την επιστροφή ενός σεβαστού ποσού από το ελληνικό δημόσιο, το οποίο, παρανόμως, όπως αποδέχθηκε τελικά το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τους είχε παρακρατηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο πέρασε στην δικαιοδοσία της ΕΡΤ αφού καταργήθηκε ως νομικό πρόσωπο από τις 5 Δεκεμβρίου 2011. Μαζί, όπως προβλεπόταν από το νόμο, πέρασαν και οι εργαζόμενοί του στο μισθολόγιο της ΕΡΤ εξακολουθώντας να αμείβονται με το μισθολογικό καθεστώς που ίσχυε και στο Νομικό πρόσωπο. Η εταιρία, όμως, στις αρχές του Μαρτίου του 2012, ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να έχουν τεθεί στο καθεστώς εφεδρείας παίρνοντας, δηλαδή, μειωμένες αμοιβές όπως προέβλεπε ο σχετικός περί εργασιακής εφεδρείας νόμος. Έτσι, αρνήθηκε έκτοτε να δέχεται την εργασία τους και τους κατέβαλλε μειωμένες  αποδοχές.

Οι εργαζόμενοι προσέφυγαν στην ελληνική δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι η υπαγωγή τους στο καθεστώς εφεδρείας ήταν άκυρη, αφού ο νόμος ίσχυε μόνο για όσα Νομικά Πρόσωπα διαλύονταν πριν την 30η Νοεμβρίου του 2011!

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με τον Πρωτοδίκη κ. Νικόλαο Παπαδάτο, τους δικαίωσε μερικώς (σε ό,τι αφορά το μισθοδοτικό)με την από 8 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασή του, και υποχρεώνει  το υπουργείο Οικονομικών να καταβάλλει τους μισθούς πλήρως για όσους μήνες απασχολήθηκαν με τους ανάλογους τόκους υπερημερίας, όπως, βέβαια, και τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους.Αυτό, όμως, που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι στο σκεπτικό του (βλ. φωτό άνωθεν), ο Πρωτοδίκης κ. Παπαδάτος επικρίνει την ελληνική κυβέρνηση με τρόπο πρωτοφανή και της καταλογίζει άγνοια νόμου, αφού αναφέρει:

«Έπρεπε να γνωρίζει (σ.σ. η ελληνική κυβέρνηση) ότι το προσωπικό του Αρχείου, και επομένως οι Ενάγοντες, δεν εντάχθηκαν αυτοδικαίως σε εργασιακή εφεδρεία. Μολονότι η ποιότητα της σχετικής νομοθεσίας είναι ανύπαρκτη και δείχνει τη χαμηλή στάθμη της τεχνοκρατικής γνώσης του Έλληνα Νομοθέτη και κυρίως των εμπειρογνωμόνων που τον υποστηρίζουν, όφειλε η εναγόμενη να γνωρίζει και να κατανοεί τη νομοθεσία, όπως είναι το καθήκον κάθε προσώπου που υπόκειται στην ελληνική έννομη τάξη.»!

*Αναδημοσίευση δικού μου άρθρου από το e-tetradio

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου